Aktívny laický apoštol

Zdieľanie sa s nápadmi a podnetmi na laický apoštolát

Pôst jednoducho proti koronavírusu...

...prečítaj a zdieľaj... Koronavírus je veľkou výzvou aj pre kresťanov. Ježiš a Cirkev nám dávajú účinné prostriedky ku zápasu. Môžu byť aj jednoduché, ale účinné... Nikoho to nenecháva ľahostajným, lebo sa to môže týkať každého z nás. Každý v…

Výzva - Využiť aktuálny čas...

...prečítaj a zdieľaj... Každá doba niečo prináša. Vždy sa niečo deje. Hovorí sa:,,Šťastie praje pripraveným...", alebo ste možno počuli: ,,Dobrá rada nad zlato..." Ako môže kresťan reagovať konštruktívne na situáciu s koronavírusom?... Pre kresťana…

Spirituálna poézia

Poézia obrazu a slova... Človek sa vyjadruje rôznym spôsobom. Pri výtvarnom umení vdychuje svoje nápady do hmoty. Hudobníci používajú hudbu. Spisovatelia písané slovo. Ku nim patria aj básnici. Medzi nimi majú svoje miesto kresťanskí básnici so…

Ako na to -PC-grafika

Východzí podklad...Presvetlená fotka... ( 2.) Ľudia sa oddávna radi obklopujú peknými vecami. Niekedy ich našli v prírode. Potom si ich začali vytvárať sami. Vzniklo umenie, v ktorom človek vyjadruje svoje pocity, dojmy alebo myšlienky. Dnes je…

Ako sa naučiť...

Učením sa pripraviť pre život... ...prečítaj a zdieľaj...Občas počujeme: ,,Dobrá rada nad zlato." Ak máme nejaké zámery, a nemáme dostatok informácií, cítime sa akosi neisto. Vtedy nám dobre padne vhodné praktické usmernenie... Tak je to aj pri…

Lectio divina

Život zo Slova... ...prečítaj a zdieľaj... Ak si chceme s niekým vytvoriť vzťah, tak sa snažíme vzájomne poznávať. Aj úroda nie je hneď. Aby dozrela, musí prebehnúť nejaký čas. Rastlina potrebuje vlahu, zem a slnko. Podobne je dobre, keď si postupne…

Apoštolát pomocou poézie

Apoštolát poéziou... ...pozri a zdieľaj... Dobrý Boh je štedrý na mnohé dary. Medzi ne patria aj dary talentov, umeleckých schopností. Každý z nás má nejaký talent. Jeden vie krásne spievať, iný vie dobre riešiť matematické úlohy. A zase iný sa…

Apoštolská internetová kampaň

Spolu dokážeme viac... ...prečítaj a zdieľaj... Obyčajne každý máme mnoho dôležitých vecí v živote. Vecí, o ktoré sa snaží, za ktoré bojuje každodenne. Medzi najzávažnejšie veci patria záležitosti, ktoré majú najväčší dosah na naše životy. Človek…

Pre apoštolát talenty

Platná inšpirácia... ...prečítaj a zdieľaj... Azda všetkým kresťanom sú známe Ježišove slová: " Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." ( Mk 16,15) Možno sa niekomu zdá veľmi radikálne vybrať sa na cestu aktívneho…

Kurz Objav Krista

Dopredu! Za Ježišom!... ...prečítaj a zdieľaj... V živote človeka čaká mnoho dôležitých rozhodnutí, mnoho dôležitých aktivít. Medzi najdôležitejšie aktivity patria aj tie, ktoré sú dôležité pre zachovanie, udržanie a rozvoj svojho života. My…

Spoločenstvo a laický apoštol

...prečítaj a zdieľaj... Kresťan je Dobrým Pánom Bohom pozývaný do každodenných zápasov, ktoré môžu byť niekedy veľmi zraňujúce a vysiľujúce. Ako každý iný potrebuje načerpať sily. Veriaci čerpá silu hlavne zo sviatostí, kedy prichádzajú do jeho…

ÚČINNOSŤ APOŠTOLÁTU

Apoštolát s Ježišom... ...prečítaj a zdieľaj... Mnohí sa snažíme o apoštolát čo najlepšie. Podľa svojich síl a možností. Jedna vec je snaha, a druhá - výsledky. Možno niekoho sklame, keď je málo tých, ktorí počúvajú jeho hlas. Ale aj tak treba…

INŠPIRUJÚCI EBOOK PRE APOŠTOLÁT

Pre horlivý apoštolát... ...prečítaj a zdieľaj... Každý kresťan-laik je povolaný ku laickému apoštolátu. Pre niekoho je to nový pojem. Niekde niekdy o tom počul, ale nevie si dosť dobre predstaviť, čo to v sebe zahrňuje. O tom, čo môže znamenať…

Tvorivý apoštolát spoločenstva

Staňme sa rukami Krista... ....pozri a zdieľaj... Hovorí sa: " Viac očí viac vidí." Alebo aj: ,, Viac hláv - viac rozumu." Aj takto sa prejavuje sila spoločenstva. Mnohí sme sa v živote presvedčili, že spoločnými silami viac zvládneme. Toto platí aj…

Zápas o Božie kráľovstvo

Za víťazstvo dobra... ...prečítaj a zdieľaj... Kresťan musí často čeliť výzvam každodenných zápasov v boji o dobro. Ako účinne premáhať zlé pomocou dobra, môže inšpirovať aj nový ebook pod názvom ,,Víťazstvo pomocou dobra"... Ebook je zdarma. Dnes…

Možno pomôžeme zachrániť život...

Staňme sa niekomu záchrancom... Niektoré vymoženosti techniky pomáhajú zachraňovať životy. Životy našich blízkych, priateľov známych alebo neznámych. Výbornou možnosťou je kurz na internete. Technika internetu nám umožňuje absolvovať v domácom…

Nevyhnutnosť pokánia pri apoštoláte

Bez pokánia to nejde... ...prečítaj a zdieľaj... Občas sa človek môže uspokojiť so svojimi aktivitami a zdanlivo výbornými výsledkami. Nie vždy je to výhra... Ako mnohí, tak aj väčšina kresťanov sa snaží odvádzať dobrú prácu. Pri laickom apoštoláte…

Horlivosť a vyhorenie?...

Horlivosť vlažne... Človek občas horlivo naháňa výkony, ale jeho duša chradne... Aj vzťahy... Kresťan je niekedy veľmi horlivý v Božích veciach. Zrazu je toho veľa. Veľa aktivít, v ktorých sa človek utápa, a zabúda na svoje vzťahy. S rodinou, s…