Východzí podklad...
Presvetlená fotka... ( 2.) 1.      Ľudia sa oddávna radi obklopujú peknými vecami. Niekedy ich našli v prírode. Potom si ich začali vytvárať sami. Vzniklo umenie, v ktorom človek vyjadruje svoje pocity, dojmy alebo myšlienky. Dnes je mnoho techník a spôsobov na umeleckú tvorbu. Jednou z nich je aj grafika. Pozrime sa na špeciálnu formu grafiky - na PC-grafiku...
  S kresťanskými témami. 

       Dobrým podkladom na PC - grafiku je digitálna fotografia, ktorú si nahráte do počítača. Je to východzí podklad na grafickú tvorbu pomocou foto editorov a grafických editorov.
  Môžeme tak postupovať aj pri kresťanskej PC-grafike.


  1. Pripravil som si kompozíciu kríža s Ježišom, ktorý som položil na pokrčený a potom trochu vyrovnaný alobal, urobil som fotku.


  2. Odfotenú digitálnu fotku som nahral do počítača a otvoril vo fotoeditore Picasa3 ( dá sa stiahnuť zadarmo z internetu ).
  Vo fotoeditore som fotku presvetlil.
Spracovanie (3.)

 

Príklady 4.
3. Pre spracovanie fotografie som použil vo fotoeditore Pcasa3 kombinácie funkcií ,,tepelná mapa" , ,,inverzia farieb" , a ,,posterizácia". Tieto obrázky ( Spracovanie 3. ) sú viac v studených farbách.


4 . Ďalšími možnosťami je zmena teploty farieb obrázka v ,,tepelná mapa" posúvaním jazca v okne funkcie. Možno použiť aj funkciu ,,HDR". Funkcie je možné postupne rôzne kombinovať. 

   Ak máte záujem o použitie týchto grafík, môžete si ich zadarmo stiahnuť z:https://www.signaly.cz/fotky/77730