Spolu dokážeme viac...                                ...prečítaj a zdieľaj...
    
      Obyčajne každý máme mnoho dôležitých vecí v živote. Vecí, o ktoré sa snaží, za ktoré bojuje každodenne. Medzi najzávažnejšie veci patria záležitosti, ktoré majú najväčší dosah na naše životy. Človek obetuje svoj čas a život rôznym veciam. Potom zhodnocuje, aké ovocie to prinieslo. Sú rôzne životné aktivity, ktoré môžeme považovať za obzvlášť dôležité pre nás z hľadiska večnosti. Budúcnosť nám nie je ľahostajná. Sú na to rôzne možnosti. Kresťanovi v živote azda najviac záleží na oslave Boha a na spáse pre seba i pre svojich blížnych. Na to slúži aj apoštolát. Možno aj formou kampane na internete...


    Najdôležitejšou je mať láskyplný, živý vzťah s Dobrým Pánom Bohom. A ku tomu smerovať seba, ale aj svoje okolie. Ak človek vstupuje do večnosti s živým Bohom v srdci - Sviatostným Ježišom - nájde život večný. Dobrý Boh v osobe Božieho Syna Ježiša Krista nás povzbudzuje ku tomu, aby sme svoju vieru zdieľali s blížnymi, a tak aj iným pomáhali nájsť Živého Boha a život večný v Nebi. Povzbudzujú nás ku tomu slová samotného Pána Ježiša: ,,Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." ( Mk 16,15 )  Povedal ich svojim učeníkom, ale aj my - laici máme účasť na tomto poslaní. Nenahradíme učiteľský úrad Cirkvi. Nie každý študoval katechetiku, alebo za kňaza. Aké sú iné možnosti?...
   Kňaz vo farnosti má veľa povinností. Zvlášť v tejto dobe je vedenie farnosti, pastorácia, evanjelizácia a apoštolát veľkou a náročnou úlohou. Niektorí veriaci vo farnosti majú vo zvyku len pohodlne sa "viesť" pastoráciou kňaza. No dobre, ale čo môžem urobiť pre kňaza  a Cirkev ja - obyčajný veriaci ?..." Dnešná doba prináša veľa možností... Napríklad taký internet...
   Na sociálnych sieťach máme mnoho priateľov. Iste aj nám záleží na ich spáse, a nie je nám jedno, kde skončia vo večnosti. Na druhej strane nemáme často až také teologické vedomosti, že by sme mohli na Facebooku katechizovať. Mám dobrú správu: Nemusíme na Facebooku katechizovať my - laici. Ale môžeme vydávať svedectvo našej viery aj pomocou dávania povzbudivých statusov - svojich životných svedectiev. Alebo môžeme dávať na svoj profil linky na stránky Katolíckej cirkvi. 
  Veľmi inšpiratívnym môže byť upozornenie a link na povzbudivú správu na https://www.tkkbs.sk/  . Tiež sú veľmi zaujímavé videá na: http://www.misiefilmom.sk/ , alebo živé TV LUX slovenské vysielanie na     http://www.tvlux.sk/live/show/ , alebo česká kresťanská televízia http://tvnoe.cz/aktuality . Môžeme odporučiť na Facebooku, Instagrame či Twittri aj vysielanie nášho kresťanského rádia Lumen na : http://www.lumen.sk , alebo české kresťanské vysielanie na: https://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/krestanskavlna. Tak isto môžeme na sociálnych sieťach odporúčať obsah na: www.gloria.tv .  Môžeme povzbudiť našich priateľov na Facebooku, či inej sociálnej sieti, k ich účasti na akciách, ktoré sú spomínané na http://ks-sch.cz/kalendar-akci/
     Ak vás zaujala problematika apoštolátu na sociálnych sieťach, tak si viac môžete prečítať v ebooku ,,APOINKA - Apoštolská internetová kampaň" , ktorý si môžete zadarmo stiahnuť na:
https://www.signaly.cz/materialy/149